Archive for the ‘yhteiskuntavastuuraportointi’ Category

Lyhyttä jatkoa ulkoisvaikutuksista

elokuu 5, 2011

Jatkaakseni hieman edellisestä jutusta, Helsingin Sanomat uutisoi nettisivuillaan UNEP:in raportoimista Nigerian mittavista öljytuhoista. Juttu toimii oivana esimerkkinä ulkoisvaikutusten haasteellisuudesta ja monimutkaisuudesta. Helsingin Sanomien mukaan UNEP:in raportissa moititaan etenkin Nigerian kansallista NNPC-yhtiötä sekä aikanaan useasti yhteiskuntavastuutoiminnastaan jollain tavoin palkittua Shelliä (vaikka Shell ei enää alueella taida toimiakaan). Moitteiden syynä on artikkelin mukaan mm. öljykenttien valvonnan ja ylläpidon puutteellisuus. Yritykset itse syyttävät kuitenkin sabotaasia.

Oletetaan hetken aikaa, että yritykset ovat tehneet öljykenttien valvonnan ja ylläpidon suhteen kaiken oikein sekä lainsäädännön että omien toimintaperiaatteidensa suhteen. Tästä huolimatta näiden yritysten toiminta on perimmäinen syy öljytuhoille, ja sabotaasi on näiden yritysten toiminnan ulkoisvaikutus. Vailla erittäin mittavaa ymmärrystä Nigeriasta ja etenkin alueista, joille öljykenttiä ja -putkia on rakennettu, on hankala alkaa arvioimaan, mitä olisi ollut tehtävissä sabotaasin estämiseksi. Mutta kyseessä on kuitenkin näiden yritysten toiminnan aiheuttama ulkoisvaikutus, jolla on valtavat vaikutukset kyseisten alueiden luontoon ja sitä kautta luonnollisesti myös ihmisiin. Se, että nämä firmat väittävät, ettei vastuu kuulu heille, on vähän sama kuin piknikkiporukka väittäisi, ettei ole heidän syynsä, että lokit levittivät heidän roskansa ympäri puistoa sillä aikaa, kun he pelasivat petankkia lähistöllä.

Mainokset

Global Reporting Initiative käynnistää neljännen painoksensa

heinäkuu 4, 2011

Greenbiz uutisoi raportointisäätiö Global Reporting Initiativen (GRI) alkavan uudistaa raportointijärjestelmäänsä huippupartnereidensa avustuksella. GRI on eräs tunnetuimmista kestävän kehityksen ja yhteiskuntavastuun raportointijärjestelmien kehittäjistä, ja organisaation raportointisysteemit ovat siten eräät maailman tunnetuimmista ja laajimmin käytetyistä. GRI:n tavoitteena on tehdä vastuullisuusraportoinnista yhtä yleistä ja rutiininomaista kuin taloudellinen raportointi on.

On toki hienoa, että GRI on pyrkinyt koko olemassaolonsa ajan päivittämään systeemiään ajan tasalle ja yleisesti ottaen parempaan suuntaan. Partnerilistaa katsomalla herää väistämättä epäilyksiä siitä, mitä silmällä pitäen järjestelmää päivitetään. Listalta löytyvät Alcoa, Goldman Sachs ja Shell. Nämä pelurit eivät ainakaan omalla listallani yltäisi mihinkään ”ympäristön kultapoika” -statuksiin, enkä sosiaalisesta vastuustakaan lähtisi liikoja huutelemaan (vrt. Alcoa Islannissa tai Shell Nigeriassa). On myös syytä pitää mielessä, että GRI itse ei valvo raportointijärjestelmiensä toteuttamista, vaan tämä jää yritysten itsensä vastuulle (useat yritykset käyttävät ulkopuolisia varmentajia, mutta tämä ei ole pakollista).

Toisaalta GRI:n yhteistyökumppaneista General Electric on osoittanut ainakin jonkinlaista aidohkoa kiinnostusta yhteiskuntavastuuta kohtaan toimitusjohtaja Jeffrey Immeltin välityksellä, ja Naturallakin on yleisesti ottaen ihan hyvä maine.

Joka tapauksessa, yhteistyökumppaneiden perusteella voi järkeillä, mitä silmällä pitäen järjestelmää kehitettäneen: sen mahdollisimman helppoa käytännön sovellettavuutta. Tämä onkin ollut GRI:n suurimpia haasteita tähän mennessä, sillä yleisen tason ohjeiston laatiminen on osoittautunut vähintäänkin ongelmalliseksi ottaen huomioon toimialojen välillä vallitsevat erot. Samalla noinkin vaikutusvaltaisten yhteistyökumppanien pitäminen saa miettimään, että mahdetaanko ohjeistoa rukkailla liikaa helppo sovellettavuus mielessä -> tässä piilee vaara, että järjestelmää saatetaan kehittää yhteistyökumppaneiden intressien mukaisesti, painottamalla helppoutta ja kevyttä raportointivelvollisuutta ympäristöystävällisyyden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kustannuksella.

Yhteiskuntavastuuraportointi on yleistyessään ollut pääsääntöisesti ihan hyvä juttu; läpinäkyvyys ja sitä myötä markkinoilla olevan informaation määrä on myös lisääntynyt. Muille yhteiskunnallisille toimijoille välittyy tietoa yritysten toiminnasta myös tällä saralla, ja yristysten yhteiskuntavastuuseen liittyvä benchmarkkaus helpottuu. Samalla kuitenkin monet yritykset keskittyvät CSR-toiminnassaan lähinnä raportointiin, ja sellaisiin toimiin, joista saa kivoja rapsoja aikaiseksi. GRI:n kaltaisilla standardeilla raportointiin on tarkoitus saada järkeä ja tarkoitusta, mutta standardit voivat hyvin päätyä pelkiksi kumileimasimiksi, jolloin tilanne ei ainakaan parane. GRI on nähdäkseni tässä vaarassa, mutta aika näyttää, mitä todella tapahtuu. Ei raportoinnilla kuitenkaan maailmaa pelasteta, ainakaan jos ihmisiä ei kiinnosta tarpeeksi, eikä ymmärrystä ole riittävästi.